Bij de introductie van De Fryske op 2 februari legt een ‘grutske’ gedeputeerde Johannes Kramer uit waarom de Fryske belangrijk is voor Fryslan en voor een duurzame Friese melkveehouderij. Met een oproep aan consumenten om daaraan bij te dragen door De Fryske te kopen: ‘want al die mensen die zich betrokken voelen bij het landschap, bij de biodiversiteit, bij onze weidevogels, kunnen dit nu ook laten zien door kaas te kopen’!