Melklab

Melklab

De beste kaas start met de beste melk. En ook hierin voelen we bewijsdrang. Want als we weten dat we met de juiste voeding voor de koeien gezondere en betere melk krijgen, waarom doen we het dan niet massaal? Bovendien levert dat ook gezonde koeien en onze smaak van kaas gaat vooruit. Daarom zijn we Melklab gestart.  

Met harde data laten we zien dat boeren met veel gras en biodiversiteit, andere melk hebben qua samenstelling en smaak. Dat deze ‘natuurinclusieve’ bedrijfsvoering, met veel grasvoer, de basis vormt voor betere melk. 

In het project ‘Melklab’ analyseert de Fryske samen met verschillende partners hun melk doorlopend op vetzuren en omega 3/6. Doel: de hoge kwaliteit van natuurinclusieve melk nóg verder verbeteren zodat de kaas en andere zuivelproducten zowel in samenstelling als in smaak, nóg onderscheidender worden. 

We zijn nu twee jaar onderweg met Melklab. Twintig natuurinclusieve bedrijven doen mee, inclusief de vijf boeren van de Fryske. Het resultaat is een Melkkompas: een hulpmiddel voor veehouders om zelf aan deze hogere kwaliteit te werken. De aanpak en het kompas doen een appèl op het vakmanschap van de boer. Daarnaast geeft het informatie over diergezondheid.

Vanaf 2022 zet de Fryske Melklab zelfstandig voort en maakt met de eigen boeren afspraken hoe ze met veel gras en specifieke voeders nog meer grip krijgen op een betere en gezonde samenstelling van melk. 

We lichten het graag verder toe in onderstaande video: