Een korte keten

Binnen een korte keten werken deze vakmensen zorgvuldig samen om te zorgen voor de unieke Fryske smaak en de biodiversiteit in het boerenland.

Catharinus Wierda bedacht de Fryske

Zuivelondernemer Catharinus Wierda wilde zijn observaties van de zuivelsector en het Friese landschap omzetten in een nieuw kaasmerk, dat wél rekening houdt met landschap en cultuur. Hij is het startpunt van De Fryske.

“Steeds meer consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt en zijn bereid om iets meer te betalen voor producten met een kloppend verhaal.”
– Catharinus Wierda

 

Déanne Baak zorgt dat alles er ook lekker uit ziet

Déanne bemoeit zich met alles dat te maken heeft met marketing & communicatie, zoals onze online aanwezigheid, presentatie op markten en beurzen en het opzetten en uitvoeren van acties. Mede dankzij haar is De Fryske steeds meer zichtbaar.

Vijf Friese boeren ‘maken’ de melk

Vijf Friese boeren uit Koudum, Oudega (SWF) en Gaastmeer leveren de melk voor De Fryske. Weidevogels zijn voor hen onlosmakelijk verbonden aan het leven als boer. Variërend van 10% tot meer dan 20% van het land hebben zij ingericht als voedsel- en broedplek voor grutto’s, kieviten en soortgenoten.

Naast de weidevogels bieden de boeren ook ruimte aan de koeien. De koeien lopen minimaal 180 dagen per jaar buiten en eten voornamelijk gras (combinatie van gras, graskuil en hooi, beperkt aangevuld met snijmais en krachtvoer). Veel gras is niet alleen goed voor de koeien, het leidt ook tot een betere vetzuursamenstelling (zachtere vetten) in de melk. Dit heeft ook weer invloed op de smaak, lees hier alles over het Melklab.

We werken met een groep boeren uit één regio zodat ze samen een positief effect hebben op de natuur in hun regio. In de gebieden wordt al jaren door boeren samengewerkt aan bescherming van weidevogels. In het gebied bij Heeg – Skriezekrite Idzegea – worden samen met Kening fan e Greide de weidevogels gevolgd door ecologen van Rijksuniversiteit Groningen.