Missie

De Fryske maakt ontzettend lekkere kaas op een authentieke en duurzame manier. We werken met boeren die goed voor hun koeien zorgen en weidevogels welkom heten in een kruidenrijk grasland. Samen zorgen we ervoor dat de biodiversiteit in Friesland (weer) toeneemt.

Catharinus Wierda, zuivelondernemer en initiatiefnemer van de Fryske: “Duurzaamheid is voor mij een vanzelfsprekend onderdeel van kwaliteit. De Fryske levert behalve kwalitatief goede kaas ook een duurzame bijdrage aan landschap en cultuur. We hebben daarbij harde afspraken met onze veehouders over het realiseren van meer natuur en ruimte voor weidevogels. Ook op andere onderdelen van de bedrijven worden afspraken gemaakt om de bedrijven meer ‘natuurinclusief’ te laten zijn of te worden.

Ik hoop andere zuivelmerken te inspireren iets vergelijkbaars te doen. En over een paar jaar te werken met tien boeren die natuurinclusief willen werken en voldoen aan onze strenge eisen.”

1. Kaas met een eigen receptuur

 • Gemaakt van volle melk (geen afroming van melkvet).
 • Geen kleurstoffen.
 • 100% E-nummervrij (ook de korst)*
 • Vegetarisch stremsel*
 • Unieke bacterie-culturen.
 • Ambachtelijk gemaakt door Rouveen Kaasspecialiteiten.
 • 4 soorten: Jonge (8-10 weken gerijpt), Belegere Fryske (half jaar gerijpt), Âlde Fryske (1 jaar gerijpt), Stokâlde Fryske (1,5 tot 2 jaar gerijpt).

*Geldt nog niet voor de Stokâlde Fryske, deze is nog gemaakt met een andere receptuur. Over een paar maanden is het ook voor deze oude kaas zover.

2. Kaas met een duurzaam karakter

 • Ruimte voor weidevogels zoals de grutto: 10% tot 20% van het boerenland wordt nauwelijks bemest, nat gehouden en pas gemaaid na het broedseizoen. Deze maatregelen leiden tot een kruidenrijk grasland met veel voedsel en broedplekken voor weidevogels.
 • Koeien lopen minimaal 180 dagen per jaar in de wei.
 • Koeien voeren met zoveel mogelijk gras: geen bijvoeding van snijmaïs, maar een combinatie van gras, graskuil en hooi, beperkt aangevuld met krachtvoer en bijproducten zoals bietenperspulp (suikerindustrie). Veel gras is niet alleen goed voor de koeien, het leidt ook tot een betere vetzuursamenstelling (zachtere vetten) in de melk.
 • Aanvullende voeding voor de koeien komt zoveel mogelijk uit de regio, zoals bietenperspulp. Ingrediënten van het voer moeten GMO-vrij zijn (volgens criteria Ohne Gentechnik): het maïszetmeel en de soja zijn niet genetisch gemodificeerd.
 • Alle afspraken worden gecontroleerd door bestaande controles in de zuivel en informatie van natuurcollectieven
 • Jaarlijks worden bedrijfsplannen gemaakt met aanvullende afspraken zodat de bedrijven zich continue doorontwikkelen. In deze plannen is aandacht voor effect van natuurmaatregelen, wijze van weidegang, jongvee en weiden, lokaal veevoer en de samenstelling van melk.

3. Kaas uit Friesland

 • Twee Friese boeren leveren de melk: Albrecht Finnema (Warstiens) en Auke Boschma uit (Burgwerd).
 • Initiatief uit Friesland.
 • Draagt bij aan het Fries cultuurlandschap, door biodiversiteit te stimuleren.