Missie

De Fryske maakt ontzettend lekkere kaas op een authentieke en duurzame manier. We werken met boeren die goed voor hun koeien zorgen en weidevogels welkom heten in een kruidenrijk grasland. Samen zorgen we ervoor dat de biodiversiteit in Friesland (weer) toeneemt.

Catharinus Wierda, zuivelondernemer en initiatiefnemer van de Fryske: “Duurzaamheid is voor mij een vanzelfsprekend onderdeel van kwaliteit. De Fryske levert behalve kwalitatief goede kaas ook een duurzame bijdrage aan landschap en cultuur. We hebben daarbij harde afspraken met onze veehouders over het realiseren van meer natuur en ruimte voor weidevogels. Ook op andere onderdelen van de bedrijven worden afspraken gemaakt om de bedrijven meer ‘natuurinclusief’ te laten zijn of te worden.

Ik hoop andere zuivelmerken te inspireren iets vergelijkbaars te doen. En over een paar jaar te werken met tien boeren die natuurinclusief willen werken en voldoen aan onze strenge eisen.”