De Fryske werkt alleen samen met boeren uit Friesland die aan strenge eisen voldoen. Zo kunnen we kaas met een duurzaam karakter garanderen! De belangrijkste afspraken met de boeren vind je op deze pagina.

Afspraken met de boeren

Ruimte voor weidevogels zoals de grutto: minimaal 10% (bij aanvang met samenwerking veehouder tot binnen 5 jaar 20% van het boerenland) wordt nauwelijks bemest, nat gehouden en pas gemaaid na het broedseizoen. Deze maatregelen leiden tot een kruidenrijk grasland met veel voedsel en broedplekken voor weidevogels.

Koeien lopen minimaal 180 dagen per jaar in de wei.

Koeien voeren met zoveel mogelijk gras: combinatie van gras, graskuil en hooi, beperkt aangevuld met mais en/of bietenperspulp (suikerindustrie). Veel gras is niet alleen goed voor de koeien, het leidt ook tot een betere samenstelling van melk voor de smaak van de kaas (zachtere vetten, omega-vetzuren).

Aanvullende voeding voor de koeien komt zoveel mogelijk uit de regio, zoals bietenperspulp. Ingrediënten van het voer moeten GMO-vrij zijn (volgens criteria Ohne Gentechnik): het maïszetmeel en de soja zijn niet genetisch gemodificeerd.

Geen gebruik van glyfosaat / Roundup.

Alle afspraken worden gecontroleerd door bestaande controles in de zuivel en informatie van natuurcollectieven.

Jaarlijks worden bedrijfsplannen gemaakt met aanvullende afspraken zodat de bedrijven zich continue doorontwikkelen. In deze plannen is aandacht voor effect van natuurmaatregelen, wijze van weidegang, jongvee en weiden, lokaal veevoer en de samenstelling van melk.

Koeien in weiland Frank Ypma 2