Allemaal gek van kaas

Om te zorgen dat elk kaaswiel tot aan de laatste kruimel smaakt zoals -ie moet smaken, werken deze vakmensen zorgvuldig samen.

Catharinus Wierda bedacht de Fryske

Zuivelondernemer Catharinus Wierda wilde zijn observaties van de zuivelsector en het Friese landschap omzetten in een nieuw kaasmerk, dat wél rekening houdt met landschap en cultuur.

“Steeds meer consumenten willen weten waar hun eten vandaan komt en zijn bereid om iets meer te betalen voor producten met een kloppend verhaal.”
– Catharinus Wierda

 

Laura Keijzer zorgt dat alles er ook lekker uit ziet

Laura bemoeit zich – met verve – met alles dat te maken heeft met sales & marketing, zoals proeverijen bij kaasspeciaalzaken, presentatie op beurzen en acties in supermarkten. Mede dankzij haar is De Fryske op steeds meer plekken verkrijgbaar en goed zichtbaar.

Vier Friese veehouders uit omgeving Heeg ‘maken’ de melk

Vier Friese veehouders uit Heeg, Oudega en Gaastmeer leveren de melk voor De Fryske. Zij werken volgens de voorwaarden van De Fryske. Zo zijn voor deze veehouders weidevogels onlosmakelijk verbonden aan het leven als boer. Variërend van 10 tot 20% van het land is ingericht als voedsel- en broedplek voor grutto’s, kieviten en soortgenoten. Er wordt geen snijmaïs geteeld of gevoerd en de melkkoeien lopen minimaal 180 dagen per jaar buiten en eten voornamelijk gras.

We werken bewust met een groep boeren uit één gebied zodat de boeren samen een positief effect hebben op de natuur in hun gebied. In het gebied – ook wel Skriezekrite Idzegea genoemd – wordt al jaren door boeren samen gewerkt aan bescherming van weidevogels. In samenwerking met Kening fan e Greide worden in dit gebied de weidevogels gevolgd door ecologen van Rijksuniversiteit Groningen.

NB: binnenkort verschijnt meer informatie over de boeren op onze website.

 

Friesland Campina haalt de melk op

Boerencoöperatie Friesland Campina levert namens de boeren de melk aan De Fryske. Zij verzorgen het vervoer van de melk naar de kaasmakerij. Ook helpen zij De Fryske en de boeren met het nakomen van afspraken over natuur en duurzaamheid.

Rouveen Kaasspecialiteiten maakt de kaas

Al meer dan honderd jaar is Rouveen Kaasspecialiteiten meester in het maken van kaas. De unieke receptuur van De Fryske is hier in goede handen.

Eisenga Kaas laat de kaas rijpen

Bij dit familiebedrijf in Oosterwolde liggen honderden kaaswielen op lange planken te rijpen. Op z’n minst twee maanden (Jonge Fryske) en soms wel bijna twee jaar (Stokâlde Fryske).

Zijerveld bezorgt de kaas bij winkels

Zijerveld biedt een groot assortiment aan kaasspecialiteiten. Sinds 2018 werken we samen aan de productie en vermarkting van De Fryske. Zijerveld verzorgt de distributie van De Fryske in Nederland en daarbuiten.