Friese boeren ‘maken’ de melk

Een vaste groep Friese boeren uit Koudum, Oudega (SWF) en Gaastmeer levert de melk voor De Fryske. Weidevogels zijn voor hen onlosmakelijk verbonden aan het leven als boer. Een deel van hun land (variërend van 10% tot meer dan 20%) hebben zij ingericht als voedsel- en broedplek voor grutto’s, kieviten en soortgenoten.

We werken met een groep boeren uit één regio zodat ze samen een positief effect hebben op de natuur in hun regio. In de gebieden wordt al jaren door boeren samengewerkt aan bescherming van weidevogels. In het gebied bij Heeg – Skriezekrite Idzegea – worden samen met Kening fan e Greide de weidevogels gevolgd door ecologen van Rijksuniversiteit Groningen.

Naast de weidevogels bieden de boeren ook ruimte aan de koeien. De koeien lopen minimaal 180 dagen per jaar buiten en eten voornamelijk gras (combinatie van gras, graskuil en hooi, beperkt aangevuld met snijmais en krachtvoer). Veel gras is niet alleen goed voor de koeien, het leidt ook tot een betere vetzuursamenstelling (zachtere vetten) in de melk. Dit heeft ook weer invloed op de smaak. Wat die invloed precies is onderzoeken we in het Melklab. Lees er hier alles over.

Bron: Jan Tijsma

De veehouders gebruiken geen glysofaat (bestrijdingsmiddel) en het voer is niet genetisch gemodificeerd. Met de duurzaamheidsaanpak voldoet de kaas aan de criteria van weidegang (veel ruimer zelfs), Ohne Gentechnik en Pro Weideland.

Hier leer je meer over het duurzaamheidsprogramma.